Fix internet signal error On Android / free internetFix internet signal error:
සිටියදී භාවිත කරමින් සිටියදී 4G සංඥා නැතිවී ගොස් සාමාන්‍ය GSM සංඥා ඔස්⁣සේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව ලැබේ. මෙම දෝෂය මඟ හරවා ගන්නේ කෙසේද?

thanks for watching…

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *